Privacy verklaring McSweeney´s 
McSweeney’s Doodles (verder McSweeney’s Doodles), gevestigd te Sterksel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Peelven 2, 6029PG, Sterksel
www.mcsweeneysdoodles.nl mcsweeneysdoodles@gmail.com
0612130431

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van McSweeney’s Doodles is Terry McSweeney. Hij is te bereiken via mcsweeneysdoodles@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
McSweeney’s Doodles verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
McSweeney’s Doodles verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– NAW gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mc Sweeny’s Doodles verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u op onze wachtlijst te plaatsen
– Om contact met u op te kunnen nemen
– Om één of meerdere van onze diensten aan u te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
McSweeney’s Doodles verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
McSweeney’s Doodles gebruikt functionele cookies voor het gebruik van de website en de verbetering van de ervaring op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door McSweeney’s Doodles en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mcsweeneysdoodles@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. McSweeney’s Doodles wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
McSweeney’s Doodles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbeheer via genoemde contactgegevens.
McSweeney’s Doodles werkt met de onderstaande persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens:
1. Naam
2. Telefoonnummer
3. Mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
McSweeney’s Doodles dient wettelijk alle dossiers en dus cliënt gegevens 5 jaar te bewaren.

en_GB